Heeft u vragen?

Je hebt een bedrijf en bent werkgever

Als het een beetje meezit heeft u vele elementen van uw succes zelf in de hand. We merken ook alle dagen aan onze cliënten dat zij daar het liefst mee bezig zijn en geen massa’s tijd willen doorbrengen met verzekeringsaspecten.

Drees Life Services helpt je anderzijds om een andere bron van jouw succes, gemotiveerde medewerkers, bijkomend te belonen zonder dat er die gigantische extra sociale bijdragen bij komen kijken. Inderdaad een groepsverzekering is zo’n vehikel en kan, mits nauwgezet opgesteld en aangepast aan de noden en verlangens van jouw bedrijf, een mooie impact hebben op jobtevredenheid en op personeelsretentie.  De vele verschillende positieve aspecten die kunnen schuilgaan in een goed opgestelde groepsverzekering worden via dit filmpje dat we leenden bij ‘Everyone Matters’, mooi en gevoelig weergegeven. U kan als werkgever een belangrijke bijdrage leveren.

 

Bij Drees Life Services vindt je een groepsverzekering-designer ….. we vertellen de verzekeraar nauwgezet hoe dat groepsverzekeringsreglement er moet uitzien in jouw bedrijf en wat jouw verwachtingen zijn van de polis. Logisch dat we vooraleerst zullen rekening houden met jouw budgettaire vereisten om daarna het maximale eruit te halen bij de verzekeraar naar jouw personeel toe.

Het wettelijk kader in deze materie is onder de Regering van Di Rupo continu in beweging geweest. Onze cliënten zijn daarvan op de hoogte, jij allicht ook. Moest dat niet zo zijn, nodigen we je uit contact te nemen door ons secretariaat te telefoneren tijdens de kantooruren op 089 23 33 01 of een mail te versturen naar info@dreeslifeservices.be

Voor onze cliënten – werkgevers verspreiden we periodiek ook een nieuwsbrief die je op de hoogte houdt van het wijzigende landschap in de materie groepsverzekering.  Je bent van harte welkom.

Documenten

Expertises bijeengebracht

Inlichtingsfiche Levensverzekering

Inlichtingsfiche tak 21

Inlichtingsfiche tak 23

Overzichtsfiche GV en IPT