Heeft u vragen?

Tandartsen en het RIZIV Statuut

Via het sociaal voordeel van het RIZIV-Statuut kan je als tandarts gebruik maken van een jaarlijkse premie uitgekeerd door het RIZIV voor een polis bij een verzekeraar van jouw keuze. Drees Life Services maakt er een zaak van om jaar per jaar de verzekeraars te vergelijken opdat je jouw toelage op de best mogelijke manier zou aanwenden. Om recht te hebben op het RIZIV-statuut mag je het Akkoord tussen tandartsen – ziekenfondsen niet verwerpen.

We stellen vast dat als maar meer tandartsen zich hierdoor niet meer laten leiden. Drees Life Services heeft dan ook voldoende alternatieven achter de hand om jouw sociale zekerheid te ondersteunen eens dat je zou déconventioneren.

De toelage voor 2014 in het kader van het RIZIV-Statuut blijkt 2.208,61€ te bedragen. De deadline voor de aanvraag ligt op 30/06/2014 ! (zoals elk jaar) (01/06/2014 nog niet gepubliceerd)

Via de aangeduide verzekeringsmaatschappij zorgt Drees Life Services ervoor dat je elk jaar een aanvraagformulier krijgt toegestuurd. Let op, je moet expliciet de toelage verwerpen om er geen recht op te hebben. Je kan ook parttime aangesloten zijn. Als je geconventioneerd bent kan het aanrekenen van niet correcte tarieven zeer ernstige gevolgen hebben, pas daar aldus voor op ! We ervaren dat sommige mutualiteitsbedienden d’er een sport van maken om hier achteran te zitten.

Het RIZIV-contract wordt zoals bij wet verplicht besteed aan een ‘sociaal-statuut’. Dat wil zeggen dat 90% van de premie kan worden benut voor de kapitalisatie van een aanvullend pensioen.

De overige 10% worden benut voor een sociaal luik, de invulling van dat luik verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Drees Life Services let erop dat je hier ‘waar voor je geld krijgt’.

Waarom Drees Life Services de beste oplossingen biedt voor uw sociaal statuut ?

Overal op onze website kom je het begrip ‘totaal plan’ tegen. Ook de RIZIV toelage zal daar een onderdeel van uitmaken en zullen we inzetten om jouw totaal plan te verwezenlijken. D’er zijn genoeg kapers op de kust, ze komen zelfs al aandraven bij de diploma-uitreiking !? Ze geven de indruk uit te pakken met schaalvoordelen, die er niet echt zijn. Jouw ‘totaal plan’ is het enige dat voor ons telt en daarbinnen moet de RIZIV toelage een deel van de puzzel vormen. Wees welkom en contacteer ons vrijblijvend.