Heeft u vragen?

Kinesisten en hun recht op RIZIV statuut

Als kinesist kan je via het sociaal voordeel van het RIZIV-Statuut, van een tussenkomst genieten in de betaling een polis bij een verzekeraar van jouw keuze. Uiteraard moet je voldoen aan een reeks voorwaarden. Drees Life Services maakt er een zaak van om jaar per jaar de verzekeraars te vergelijken opdat je jouw toelage op de best mogelijke manier zou aanwenden. Dat recht op het RIZIV-statuut leverde voor 2013 een bedrag op van 1.506,07€ voor de geconventioneerde kiné.  Nieuwe of verhoogde toelagen werden sindsdien nog niet bekend gemaakt.

Je dient 1000 Type M prestaties per jaar te leveren. Of prestaties die in hun geheel 15000 M-waarden opleveren. Moest je gedurende het jaar arbeidsongeschikt zijn geweest, dan wordt het aantal prestaties verlaagd in functie van de duur van die werkonbekwaamheid. .

Uw RIZIV-contract wordt, zoals bij wet verplicht sinds 2004, besteed aan een ‘sociaal-statuut’. Dat wil zeggen dat 90% van de premie kan worden benut voor de kapitalisatie van een aanvullend pensioen.

De overige 10% worden benut voor een sociaal luik, de invulling van dat luik verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Drees Life Services let erop dat je hier ‘waar voor je geld krijgt’.

Waarom Drees Life Services de beste oplossingen biedt voor uw sociaal statuut ?

Overal op onze website kom je het begrip ‘financial planner’ tegen.  Ook uw RIZIV toelage zal een onderdeel van uitmaken van een groter geheel en zal worden ingezet om jouw totaal plan te verwezenlijken. D’er zijn genoeg kapers op de kust, ze komen zelfs al aandraven bij de diploma-uitreiking ! Ze geven de indruk uit te pakken met schaalvoordelen, die er niet echt zijn.  Jouw ‘totaal plan’ is het enige dat voor ons telt en daarbinnen moet de RIZIV toelage zijn functie vervullen. Als financial planner bezoeken we praktijken in zowel Limburg, als de Kempen, of de rest van de provincie Antwerpen, Vlaams Brabant en Brussel zijn eveneens vertrouwd terrein.  Dus, wees welkom en voel je vrij om ons een contactformulier te laten geworden.