Heeft u vragen?

Artsen en het VAPZ

Wat een VAPZ voor jou kan betekenen vind je alvast hier.

Elke geneesheer kan kiezen voor een VAPZ. Voor het jaar 2014 heb je alzo een bedrag van 3.027,09€ dat je van jouw belastbaar inkomen kan aftrekken als beroepskost. (mits jouw inkomsten ook voldoende hoog zijn) Het is uiteraard een heel interessante beroepskost, met name een kost die een mooi extra aanvullend pensioenkapitaal oplevert. Drees Life Services maakt er een zaak van om ook voor dit luik elk jaar de verzekeraars met elkaar te vergelijken opdat onze cliënten hun VAPZ op de best mogelijke manier zou aanwenden.

Via de aangeduide verzekeringsmaatschappij zorgt Drees Life Services ervoor dat je elk jaar een duidelijk overzicht verkrijgt van hetgeen je opbouwt én dat dit contract thuis hoort in jouw persoonlijk ‘totaal plan’.

De expertise van Drees Life Services bestaat erin om de 80% regel actief voor onze artsen in de gaten te houden. Zoals jouw accountant je ongetwijfeld al zal gemeld hebben, beperkt de 80% regel het pensioenkapitaal dat opgebouwd mag worden vanuit de groepsverzekering of de IPT, maar de VAPZ moet daar ook in worden meegerekend. We weten dat dit nogal complex en technisch is maar net daarom nemen we als financial planner deze zorgen van jou over. Communicatie met accountant en alle andere betrokkenen zoals verzekeringsmaatschappijen, dat is allemaal ons werk.

Waarom Drees Life Services de beste oplossingen biedt voor uw VAPZ ?

Overal op onze website kom je het begrip financial planning tegen. Ook uw VAPZ premie zal daar een deel van uitmaken en zullen we inzetten om jouw ‘totaal plan’ te verwezenlijken. Dat ‘totaal plan’ is het enige dat voor ons telt en daarbinnen moet jouw VAPZ zijn functie vervullen. Wees welkom en test ons uit. Bel ons tijdens de kantooruren of mail ons : info@dreeslifeservices.be