Heeft u vragen?

Artsen en de RIZIV toelage

Via het sociaal voordeel van het RIZIV-Statuut kan je als arts gebruik maken van een jaarlijkse premie uitgekeerd door het RIZIV voor een polis bij een verzekeraar van jouw keuze. Uiteraard moet je voldoen aan een reeks voorwaarden. Drees Life Services maakt er een zaak van om jaar per jaar de verzekeraars te vergelijken opdat je jouw toelage op de best mogelijke manier zou aanwenden. Dat recht op het RIZIV-statuut levert voor 2015 een bedrag op van 4.535,00€ voor de volledig geconventioneerde arts en 2.200,00€ voor de deeltijds geconventioneerde arts.

Je in eerste instantie aanmelden bij het RIZIV van zodra je start in het beroep is een eerste stap. Daarna zorgt Drees Life Services, tesamen met de aangeduide verzekeringsmaatschappij dat je alle jaren in orde blijft met jouw rizivtoelageaanvraag. Zo zorgen we ervoor dat je elk jaar een vooringevuldaanvraagformulier krijgt toegestuurd. Let op, je moet expliciet de toelage verwerpen om er geen recht op te hebben. Je bent m.a.w. geconventioneerd tot je aangeeft het niet meer te willen zijn.

Het RIZIV-contract wordt, zoals bij wet verplicht sinds 2004, besteed aan een ‘sociaal-statuut’. Dat wil zeggen dat 90% van de premie kan worden benut voor de kapitalisatie van een aanvullend pensioen.

De overige 10% worden benut voor een sociaal luik, de invulling van dat luik verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Drees Life Services let erop dat je hier ‘waar voor je geld krijgt’.

Waarom Drees Life Services de beste oplossingen biedt voor uw sociaal statuut ?

Overal op onze website kom je het begrip ‘totaal plan’ tegen. Ook jouw RIZIV toelage zal daar een onderdeel van uitmaken en zullen we inzetten om jouw totaal plan te verwezenlijken. D’er zijn genoeg kapers op de kust, ze komen zelfs al aandraven bij de diploma-uitreiking ! Ze geven de indruk uit te pakken met schaalvoordelen, die er niet echt zijn. Jouw ‘totaal plan’ is het enige dat voor ons telt en daarbinnen moet de RIZIV polis zijn stukje invullen. Wees welkom en voel je vrij ons een contactformulier te laten geworden.