Heeft u vragen?

Apothekers en het RIZIV Statuut

Via het sociaal voordeel van het RIZIV-Statuut kan je als apotheker gebruik maken van een jaarlijkse premie uitgekeerd door het RIZIV voor een polis bij een verzekeraar van jouw keuze. Uiteraard moet je voldoen aan een reeks voorwaarden. Drees Life Services maakt er een zaak van om jaar per jaar de verzekeraars te vergelijken opdat je jouw toelage op de best mogelijke manier zou aanwenden. Dat recht op het RIZIV-statuut levert voor 2013 een bedrag op van 1.394,98€ maar dat kan oplopen tot 2.798,95€ al naar gelang de duur van jouw prestaties.  Nieuwe toelagebedragen zijn nog steeds niet gepubliceerd.

Je in eerste instantie aanmelden bij het RIZIV van zodra je start in het beroep is een eerste stap. Daarna zorgt Drees Life Services, tesamen met de aangeduide verzekeringsmaatschappij dat je alle jaren in orde blijft met jouw toelageaanvraag.

Het RIZIV-contract wordt zoals bij wet verplicht sinds 2004, besteed aan een ‘sociaal-statuut’. Dat wil zeggen dat 90% van de premie kan worden benut voor de kapitalisatie van een aanvullend pensioen.

De overige 10% worden benut voor een sociaal luik, de invulling van dat luik verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Drees Life Services let erop dat je hier ‘waar voor je geld krijgt’.

Waarom Drees Life Services de beste oplossingen biedt voor uw sociaal statuut ?

Overal op onze website kom je het begrip financial planner tegen. Ook jouw RIZIV toelage zal daar een onderdeel van uitmaken en zullen we inzetten om jouw totaal plan te verwezenlijken. D’er zijn genoeg kapers op de kust, ze komen zelfs al aandraven bij jouw diploma-uitreiking ! Ze geven de indruk uit te pakken met schaalvoordelen, die er niet echt zijn. Jouw ‘totaal plan’ is het enige dat voor ons telt en daarbinnen moet de RIZIV toelage een stukje van de puzzel zijn. Wees welkom en voel je vrij om ons te contacteren voor een kennismakend gesprek 089 23 33 01