Heeft u vragen?

Op een heel eigen wijze in beeld brengen en archiveren

We zijn pas tevreden als het voor al onze cliënten een vanzelfsprekendheid is om ons te contacteren met eender welke vraag omtrent hun financiën of toekomstplannen in de breedste zin van het woord. Onze periodieke updategesprekken helpen om de vinger aan de pols te houden en je met raad en daad bij te staan tijdens iedere fase in jouw leven.

Uit een rondvraag onder onze cliënten blijkt dat de inventarisatieoefening en de meegeleverde DLS – Pensioen & Spaar – Box zeer fel geapprecieerd worden. Zo helpen we onze cliënt om ook gedurende het jaar alle ontvangen documenten onmiddellijk een plaats te geven.

eigenwijze1

eigenwijze2

De op voorhand afgesproken updategesprekken brengen telkens weer klaarheid in dat ‘totaal plan’. Meer nog, op één A4 vind je de essentie van alles wat in jouw box en jouw mappen opgeslagen zit. Onze updategesprekken blijven daardoor overzichtelijk en zorgen ervoor dat je onmiddellijk weer mee bent. Je kan makkelijk om bijsturing vragen indien nodig of wij kunnen makkelijk het effect aantonen van wijzigingen die zich volgens ons opdringen.

eigenwijze4