Heeft u vragen?

Onze sterktes en waarden

Respect

We respecteren onze cliënten en houden rekening met hun individuele behoeften. We willen helpen, zoals we zelf geholpen willen worden. We respecteren zoals we gerespecteerd willen worden.

Integriteit

Beloftes zijn er om nagekomen te worden en als uw vertrouwenspersoon leggen we ons de hoogste ethische normen op.

Vertrouwelijkheid

Wij bevestigen dat de vertrouwelijkheid van alles wat je ons vertelt als het waardevolste goed wordt beschouwd.

Opleiding en beroepsvervolmaking

Alle medewerkers van ons team volgen permanente bijscholing, veruit meer dan wat louter de wettelijke standaards voorschrijven. Deze kennis zullen we steeds delen met onze cliënt zodat hij/zij op basis daarvan makkelijk beslissingen kan nemen.

Engagement

Wij richten ons op de waarden en normen van onze cliënt en zullen die altijd laten voorgaan.

Objectiviteit

Wij geloven dat ons advies altijd los moet staan van externe of andere beïnvloeding. Uiteindelijk kan alleen maar een advies dat volledig op de cliënt gericht is, onze vertrouwensrelatie onderbouwen.

Professionalisme

Als RLP@ (Registred Life Planner, Kinder Institute of Life Planning), als AFP (Advisor Financial Planning, €FPA –Belgie & €FPA-Europe), als makelaar (FSMA-Belgie met nummer 60.819A) hebben we de verplichting om de hoogste standaards te handhaven naar onze cliënten toe. Vanuit onze eigen organisatie willen we elke cliënt een zo positief mogelijke ervaring laten beleven in de samenwerking met Drees Life Services.

Leiderschap  

Wij engageren ons actief in tal van sectorgebonden initiatieven, doen er alles aan om de sector waarin we werken aan professionalisme te doen winnen. Dit in navolging van onze eigen waarden en normen ten aanzien van onze cliënten.