Heeft u vragen?

Over ons

Drees Life Services wordt vooral geapprecieerd als makelaar in aanvullende pensioen-voorzieningen en diverse risico’s, verbonden aan jou als persoon. Maar er is meer …

De richting en de kwaliteit van onze dienstverlening wordt ongetwijfeld weerspiegeld in de kwaliteit van onze cliënten. Drees Life Services werkt bijna uitsluitend voor zelfstandigen, ondernemers, medische & vrije beroepen en kaderleden.

Drees Jos :  “Tijdens ons ‘kennismakend-gesprek’ luisteren we uitermate aandachtig naar hetgeen je ons vertelt. We stellen allicht ook zo nu en dan een vraag die je niet zou verwachten. Enkel omdat jouw antwoord ons zal toelaten jouw situatie nog beter in te schatten. Ons hoogste doel is immers écht op jouw persoon onze antwoorden te formuleren. We hebben een reputatie hoog te houden als financieel adviseur. Niet alleen op vlak van coaching inzake pensioenplanning en risicoadvies, maar zeker als het erop aankomt jouw ‘totaal plan’ op te stellen en vervolgens op een heel eigen wijze helder in beeld te brengen”.

We zijn pas tevreden als het voor al onze cliënten een vanzelfsprekendheid is om ons te contacteren met eender welke vraag omtrent hun financiën of toekomstplannen in de brede zin van het woord. Onze periodieke update gesprekken helpen om de vinger aan de pols te houden en je met raad en daad bij te staan tijdens iedere fase in jouw leven.

Uit een rondvraag onder onze cliënten bleek dat de inventarisatieoefening en de meegeleverde DLS – ‘Pensioen & Spaar – Box’ het felst geapprecieerd worden. Zo helpen we onze cliënt om ook gedurende het jaar alle ontvangen documenten onmiddellijk een plaats te geven. Je weet waar je de documenten kan opslaan.

overons1 overons2