Heeft u vragen?

Nieuwe golf van stormen teistert ons land !

Onweer, storm en hagel zorgden voor heel wat schade tijdens het voorbije weekend. Wanneer komt uw verzekering nu precies tussen en wat moet je nu precies doen wanneer je schade hebt?

Goed nieuws! Schade voor natuurrampen (stormschade, overstroming,..) wordt sinds maart 2007 automatisch gedekt door de brandverzekering eenvoudige risico’s (gezinswoningen en kleinhandel). Wanneer en wat er precies moet gebeuren kunt u hieronder lezen:

Wanneer komt de verzekering tussen?

 1. Schade in huis
  Stormen (met rukwinden) of onweders kunnen veel schade veroorzaken, zowel buitenshuis als in huis. Het is erg belangrijk te weten wat waar beschadigd raakte én op welke manier dat gebeurde. Storm, regen, hagel of blikseminslag: de brandpolis vergoedt normaal de schade in huis, ook als er geen brand van gekomen is. Sinds 1995 dekt elke brandpolis verplicht ook stormschade.
 2. Schade buitenshuis
  In principe is alles wat zich buitenshuis bevindt, niet verzekerd door de brandpolis. Achterliggende redenering is dat u als goede huisvader maar moet voorzien dat bij stormweer het tuinmeubilair zal gaan vliegen en dat u het tijdig moet binnenzetten. Bij onvoorziene omstandigheden kan hier een uitzondering gemaakt worden.
 3. Schade bij de buren
  Als na de storm blijkt dat uw rondvliegend tuinmeubilair een raam heeft ingeslagen bij de buren, dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid de schade. Als de tuinstoelen uw eigen ruiten ingegooid hebben, moet u de schade in principe zelf vergoeden. 
 4. Schade aan uw auto?
  Stond uw wagen op de openbare weg tijdens de storm en heeft die schade opgelopen, neem dan zeker contact op met ons! Hebt u een omnium- of ‘kleine omnium’-verzekering, dan zal de schade waarschijnlijk gedekt worden door die verzekering. Is dat niet het geval, maak dan zeker foto’s en breng ons op de hoogte.

Wat is verzekerd?

Het spreekt voor zich dat de schade die rechtstreeks door de verzekerde goederen wordt veroorzaakt, gedekt is. Maar de dekking is ruimer. Ook schade door een brand of ontploffing als gevolg van het onweer of storm wordt vergoed.
Ook de opruimings- en afbraakkosten nodig voor het heropbouwen zijn gedekt. Als de woning onbewoonbaar is geworden, worden de huisvestingskosten tot drie maanden na het schadegeval vergoed. 

Wat moet u precies doen bij schade?

 1. Maak een lijst op met alle geleden schade
 2. Neem foto’s (zowel gebouw als inboedel)
 3. Verzamel bewijsstukken van de toestellen die schade opliepen (facturen, omschrijvingen,…)
 4. Contacteer ons!
  Wij stellen een schadedossier op en sturen een expert langs die de schade zal opmeten.
 5. Voorkom verdere schade 
  Handige tip: Neemt u maatregelen om een schadegeval te voorkomen of om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, dan zijn ook die verzekerd. Het doet er niet toe of die maatregelen al dan niet resultaat hebben opgeleverd. Een dekzeil op een dak leggen om te voorkomen dat regen verder schade veroorzaakt, is hiervan een voorbeeld.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u schade heeft opgelopen tijdens deze storm!

Bron: www.assuralia.be

Terug

Contact

Verzekeringsmakelaar
Drees Life Services
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@dreeslifeservices.be
FSMA 60819A
RPR 0479.427.943