Heeft u vragen?

Beleggen zoals Nobelprijswinnaars economie

1     Academisch verleden.

Op het ogenblik dat wij (Financial planner, Jos Drees) onze eerste stappen hebben gezet in de wereld van het spaar- en beleggingswezen, (1986) waren de meeste academische studies al drie of zelfs vier decennia lopende.

Het rigoureus onderzoek naar en het testen van hypotheses op de financiële markten, sinds de jaren vijftig tot en met de jaren tachtig, is uniek in zijn soort. Dit onderzoek leidde tot kennis aangaande het tot stand komen van de prijs van verschillende activa klassen zoals aandelen en beleggingsportefeuilles.

Op zijn beurt leidde die kennis tot de theorie van ‘market efficiency’. Oftewel de vaststelling dat de prijs van een actief te allen tijde alle beschikbare informatie over dat actief weergeeft. cheap jerseys Verschillende studies documenteerden het mislukken van de ‘actieve managers’ om de markten te overtreffen op consequente wijze en voor een langdurige periode. Voorspellen en permanent beter presteren dan de markten blijkt geen evidentie, dat telkens herhalen, ongezien.

2        Terugvallen op academici en niet op ‘wall street’ .

Terugkijkende naar het langdurig academisch onderzoek en de te trekken conclusies was het voor Dimensional Fund Advisors een vanzelfsprekendheid om op dit academisch werk verder te bouwen bij het opzetten 11 van beleggingsportefeuilles. Het moet gezegd worden dat in 1981, DFA hiermee nieuw was in de Amerikaanse financiële sector. Sinds de opstart in 1981 werken vier Nobelprijswinnaars samen met Dimensional. Eugene Fama, Merton Miller, Myron Scholes en offers Robert Merton.

In 1981 voorzag DFA enkel institutionele beleggers van advies. De veel gebruikte DFA Small Caps Index zag het levenslicht en was een lucratieve diversificatie voor de grote institutionele partijen die veelal in cheap nba jerseys large caps aandelen waren belegd. Alle studiewerk had immers aangetoond dat Small Caps op de lange termijn de Large Caps overtreffen inzake opbrengst. Vanaf dag één werd er op een heel eigen wijze omgegaan met die Small Caps, Bruins veelal makkelijk te kopen, maar niet makkelijk terug te verkopen. Ook inzake aankooppolitiek werd een eigengereide methodologie ontwikkeld en aan de dag gelegd. Zodanig zelfs dat deze werkwijze de initiator is van een extra opbrengst binnen de DFA SC Index Fonds.

3   Al meer dan 3 decennia een meerwaarde bouwer.

Sinds meer dan 3 decennia zet Dimensional de academische knowhow met een strikte methodologie in ten voordele van hun cliënten. cheap jerseys Al enige tijd worden hun strategieën niet alleen meer ingezet ten baten van de institutionele beleggers. Er werden bereikbare fondsen gecreëerd die eenieder, die hun aanpak kan appreciëren, kan aanschaffen. Enkel via geaccrediteerde tussenpersonen worden de DFA fondsen aangeboden. De Nobelprijs 2013 cheap jerseys voor Eugene Fama is de bekroning van zijn levenswerk en van zijn invloed op de praktische uitvoering binnen DFA, zelfs van de stap naar het grotere publiek, naar u allemaal. Mede vanuit onze gedeelde waarden en normen werd Drees Life Services als eerste makelaar in Hockey België geaccrediteerd door DFA.  Wij nodigen je uit om hierover meer te vernemen, contacteer ons op 089 23 33 01.

Contact

Verzekeringsmakelaar
Drees Life Services
Jaarbeurslaan 17, bus 12, 3600 Genk
T. 089 23 33 01
info@dreeslifeservices.be
FSMA 60819A
RPR 0479.427.943