Heeft u vragen?

Menukaart diensten makelaar

Onze aanpak als makelaar, jij kiest … à la carte …

We hebben onze uitgesproken overtuiging van hoe een correcte begeleiding er moet uitzien. We willen iedereen echter de kans geven om op zijn ritme, via de door hem/haar verkozen wijze, onze relatie op te starten.

Gezien we al in 1986 onze eerste pensioenplannen plaatsten bij onze eerste cliënten, weten we dat vertrouwen wordt opgebouwd vanaf dag 1. Vertrouwen opbouwen door beloftes na te komen en een gegeven woord te huldigen alsof het op papier staat.

Hoe we onze menukaart hebben gestructureerd …..

  • Je kiest ervoor om één financieel aspect door ons te laten bekijken.
  • Je kiest ervoor om een uitgebreidere ‘menu’ door ons te laten samenstellen
  • Je kiest voor een aanpak waarin een met een ‘totaal plan’wordt gewerkt.

Je zoekt een antwoord op één simpele vraag …

Enkele van de vele voorbeelden:

Waar onderschrijf ik het best mijn pensioensparen ? Hier geven we je niet alleen onze mening over de beste aanbieders op de Belgische markt maar kijken vooraleerst naar jouw profiel en zullen daarna jouw belangen bij de juiste aanbieder opnemen.

Maak ik in mijn aangifte ‘Personenbelasting’ van alle mogelijke aftrekposten maximaal gebruik ?   We analyseren jouw fiscale situatie en stellen jou een mix voor van de best geplaatste verzekeraars op de Belgische markt.

De overlijdensverzekering die mijn bankier me wil laten onderschrijven bij het aangaan van mijn woonkrediet, staat die scherp genoeg in de markt ? Uw bankier staat onder een rechtstreeks druk vanwege zijn bankinstelling om van de kredietsituatie gebruik te maken. Vaak kunnen we eenzelfde krediet tot 40% goedkoper  dan de voorgesteld premie aanbieden. Sommige cliënten onderschrijven die dekking dan bij ons, anderen gebruiken onze prijssetting om de bankier onder druk te zetten. Beide situaties zijn voor ons okay, tenslotte gaat het erom jou te helpen winnen.

Waar kan ik optimaal sparen om over enkele jaren mijn droomproject vorm te kunnen geven ?

Alhoewel deze vraag misschien simpel lijkt, maken we grondig werk van ons antwoord. Immers, komt het hier niet alleen aan op het vinden van de beste aanbieders maar moet jouw ‘droomproject’ vooral centraal staan. Daarom dat we ons als makelaar hebben laten registreren bij het FSMA, om écht alle opties voor jou open te houden en je niet vanuit een één-merk-visie te moeten bedienen. (cfr uw bankier?)

Mijn gewaarborgd inkomen, wie biedt me de beste condities tegen de beste prijs ? Wist je dat een uni-seks-tarief werd ingevoerd in 2013 door de Belgische verzekeraars ?   Alle maatschappijen hebben daarvan gebruik gemaakt om zich te herpositioneren in de markt van het gewaarborgd inkomen. Bij Drees Life Services weten we voor welke beroepsklassen we het best aankloppen bij welke verzekeraars.

Mijn Hospitalisatieverzekering via mijn werkgever ziet er prima uit, maar wat als ik ooit vertrek of straks op pensioen ga ? Wist je dat de groepsverzekeraar de verplichting heeft om een gelijkwaardige dekking voor te stellen op individuele basis als je de hospitalisatiedekking al twee jaar had lopen bij jouw werkgever ?!  De angel zit’m in echter de staart.  De verzekeraar zal dat doen aan jouw tariefleeftijd van dàt moment. Voor een 65 jarige wil dat al gauw zeggen een premie van 70 à 85€ per maand. Bij Drees Life Services weten bij welke verzekeraars we kunnen aankloppen om daaraan te verhelpen.

Heeft u een vergelijkbare vraag, wilt u ook op deze wijze met ons van start gaan ?

Contacteer ons tijdens de kantooruren op 089/233301 of mail naar info@dreeslifeservices.be

Je kiest vervoor om een uitgebreidere ‘menu’ door ons te laten samenstellen

Als startende zaakvoerder van mijn vennootschap, wat moet ik allemaal veranderen in mijn polisarchitectuur ?  We helpen je vooraleerst overzicht te krijgen over wat er vandaag allemaal loopt. Daarna gaan we herschikken en eventueel bijkomend indekken in functie van de ‘onvolkomenheden’ die we zouden zijn tegengekomen in jouw actuele portefeuille.

Als pas afgestudeerde arts, welke spaar- en verzekeringsaspecten zijn opportuun om vanaf dag één te gebruiken ? Waarmee kunnen we nog even wachten en wat is écht prioritair om onze aandacht aan te geven ? Welke Maatschappijen doen écht nog hun best voor uw beroepsgroep ? Ze zijn op één hand te tellen. Gezien je aan jouw stagejaren begint wil je niet moeten wakker liggen van de jaarlijks terugkerende administratie met het RIZIV enz …

Als op pensioen gaande zelfstandige, welke opportuniteiten moet ik zeker aangrijpen om mijn rentenierspositie te vrijwaren én kan ik eventueel ook al aan successieplanning doen ?  Ook hier helpen we vooraleerst om een overzicht te krijgen van het geheel. Er komt immers op zo’n kantelmoment in het leven heel wat op je af. Zaaks om niet te kapseizen maar duidelijk de zeilen te kunnen heisen richting jouw eigen doelstellingen. Jouw financiële middelen moeten dat maximaal faciliteren. Als je dat nu nog niet verdient hebt, wanneer komt het er dan van ?

Bezorg mij, als uw cliënt, op één A4 een duidelijk totaalbeeld van al de lopende contracten-polissen zodat daar ook een rust en kalmte kan ontstaan ? De Drees Life Services ‘Pensioen & Spaar – box’, wordt enorm geapprecieerd door iedereen die ‘m in huis heeft. Enkele goed georganiseerde mappen waarin je doorheen het jaar alles opslaat. Anderzijds bevat jouw BOX,  één A4 document dat je haarscherp vertelt wat er allemaal in die mappen zit. Altijd heb je op één A4  jouw totaalbeeld in zicht. Het brengt dan ook rust en vertrouwen in het pad waarop je voortschrijdt.

Stel dat morgen een van ons beiden komt weg te vallen, hoe liggen dan de dobbelstenen? Wat zal het ons kosten aan successierechten en hoe kan de langstlevende verder ?   We investeren jaarlijks een fors bedrag in een software die onze cliënten haarfijn aantoont wat het antwoord op de bovenstaande vraag is. Door de certificering als Advisor Financial Planning bij €FPA-België weten we niet alleen zeer veel van ons aller erfrecht, de successiereglementering en het huwelijksvermogensrecht. We doen er daarbuiten alles aan om altijd op de hoogte te zijn van nieuwe wetgevende initiatieven en hebben de zoals gezegd, de software in huis om het onze cliënten beschouwelijk voor te stellen.

Als we zouden trouwen, waar moeten we zeker aan denken opdat we altijd voldoende opties blijven hebben inzake financiële planning en successieplanning ?

Niet onbelangrijk zulke sleutelmomenten, buiten een goed gesprek met een notaris en accountant, kan via een gesprek met jouw financiële planner worden nagegaan of aan alles pistes werd gedacht. Een tweede of zelfs derde opinie als het ware. We garanderen daarenboven begrijpelijk taalgebruik.

Geïnteresseerd in deze aanpak ?  Wil je op deze wijze met ons van start gaan ?

Contacteer ons tijdens de kantooruren op 089/233301 of mail ons wanneer het u past: info@dreeslifeservices.be

Je kiest voor een aanpak waarin er met een ’totaal plan’ wordt gewerkt

Een constructief en compleet antwoord wordt geformuleerd door alle aspecten van ‘Financial Life Planning’ volledig uit te werken.  Een paar van de ons toegespeelde vragen van de afgelopen maanden :

Wat kan ik nu doen om ‘straks’ op mijn gemak te zijn terwijl ik intussen vele risico’s heb afgedekt voor mijn gezinsleden. We willen intussen een leven leiden dat we zelf als waardevol en gelukkig bestempelen ?

Hoe behoud ik overzicht op alle momenten van het leven van mijn stand van zaken ?

Bezorgt DLS mij permanente opvolging én een blijvend overzicht?

Het tot op heden afgelegd parcours met financiële planners was niet wat ik ervan heb verwacht (of is zelfs fel tegen gevallen) Waarom zou ik er met Drees Life Services wél op mogen vertrouwen?

Om zulke cliënten ten volle te kunnen ondersteunen en hun vertrouwen te verdienen, gaan we bijzonder uitgebreid in gesprek.

De inventarisatieoefening is niet louter gericht op de aangekochte financiële producten maar evenzeer op wat jouw levensdoelen zijn, jouw verwachtingen op de korte én de lange termijn. We gaan dan kijken in welke mate de aanwezige financiële producten in jouw inventaris tegemoet komen aan jouw doelstellingen. Tegelijk kijken we ze na op de onderliggende kosten en de transparantie van hun verslaggeving.

Dan volgt de opstelling van jouw eigen financieel plan. Hier wordt alles voor uit de kast gehaald dat noodzakelijk is, van cashflow-overzichten en toekomstige uitgaven tot successiecalculatie en risicobeheersing.

Na het opstellen en voorstellen van jouw ideale financiële plan, gaan we over tot de implementatie van jouw plan. Eventueel worden de nodige wijzigingen aangebracht in de actueel aangehouden producten die niet bij jou passen. Van sommige producten nemen we afscheid, anderen worden aangepast of omgebouwd.

Vanaf dan begint een permanent proces van opvolging en herziening. Als de marktomstandigheden, de wetgeving of andere aspecten veranderen, dan zullen we een voorstel formuleren tot aanpassing en dat aan jouw goedkeuring voorleggen. Je weet altijd één ding zeker, we stellen een verandering alleen maar voor als het jouw pad naar het te bereiken einddoel bespoedigt of vergemakkelijkt.

Vind je dat het tijd wordt voor een ‘totaal plan’ waarin jouw verwachtingen centraal staan en niet enkel jouw middelen ?

Contacteer ons tijdens de kantooruren op 089/233301 of mail naar info@dreeslifeservices.be