Heeft u vragen?

Kwaliteit dienstverlening

De richting en de kwaliteit van onze dienstverlening wordt ongetwijfeld weerspiegeld in de kwaliteit van onze cliënten. Drees Life Services werkt bijna uitsluitend voor zelfstandigen, ondernemers, medische & vrije beroepen en kaderleden. Graag genoeg besteden we tijd aan een particuliere vraag, maar we stellen vast dat er een organische groei is bij onze hoofdgroep die ons behoorlijk opeist.

Tijdens ons ‘intake-gesprek’ luisteren we uitermate aandachtig naar hetgeen je ons vertelt. We stellen allicht ook zo nu en dan een vraag die je niet zou verwachten. Enkel omdat jouw antwoord ons zal toelaten je beter in te schatten. Ons hoogste doel is immers écht op jouw maat antwoorden te formuleren. We hebben een reputatie hoog te houden als financieel adviseur. Niet alleen op vlak van coaching inzake pensioenplanning en risicoadvies maar zeker als het erop aankomt jouw totaalplaatje in beeld te brengen.

We zijn pas tevreden als het voor al onze cliënten een vanzelfsprekendheid is om ons te contacteren met eender welke vraag omtrent hun financiën of toekomstplannen in de brede zin van het woord.

We organiseren in dat kader ook met behoorlijke regelmaat informatie sessies waarop cliënten zich komen informeren over actuele onderwerpen inzake fiscaliteit, financiën, successie, opvolging, life planning. De toekomstige sessies kan je terugvinden via pagina DLS Academy. Voor iedereen toegankelijk na confirmatie door ons secretariaat. We houden ervan om met kleine groepen te werken zodat vragen stellen zeer laagdrempelig wordt.

Bij Drees Life Services voorzien we vele sessie vanuit ons eigen kantoor, zo nu en dan worden er externe specialisten bij betrokken. Je vindt ook enkele foto’s terug met impressies van eerdere events. Meld je aan als een onderwerp jouw aandacht trekt. Desnoods organiseren we twee tot drie sessies per onderwerp als de toeloop te groot wordt.