Heeft u vragen?

Advisor Financial planning

Screen Shot 2015-01-08 at 13.39.11

AFP = jouw leverancier van financiële planning:

Je wilt zeker zijn dat jouw financiën optimaal geregeld zijn. Bij Drees Life Services wil dat zeggen dat jouw financiën moeten aansluiten bij jouw verwachtingen. Maar al te vaak passen mensen noodgedwongen hun verwachtingen aan i.f.v. de financiële producten die ze in portefeuille blijken te hebben. Omdat we elk dossier vakoverschrijdend aanpakken, tegelijk aan financiële planning, belastingoptimalisatie, successieplanning enz… doen, worden we fel geapprecieerd.

Top software en onze luistervaardigheid helpen ons om in alle onafhankelijkheid jouw financiële plan haarfijn op te stellen. In jouw eigen DLS ‘totaal plan’, dat écht aansluit bij jouw persoonlijk levensdoelstellingen leggen we de link met al jouw verwachtingen.

Elders op deze website wordt al vermeld dat deze vragen voor velen niet alledaags zijn. Ze helpen je echter om voor jezelf helemaal zeker te zijn van waar je heen wilt met jouw financiën, jouw carrière in combinatie met een gezond en vervuld privé leven. We gaan om met mensen in tal van verschillende fases van hun leven. De video die je hier aantreft geeft een mooie bloemlezing van tal van zaken waarover wij ons op voorhand om bekommeren zodat jij alvast niet met de financiële brokken zit en je je kan bekommeren om wat écht telt.

Omdat we niet beweren van alle markten thuis te zijn aarzelen we niet om er externe expertise bij te halen indien een en ander écht complex zou blijken te zijn. In ons uitgebreide netwerk tref je talrijke accountants, bedrijfsrevisoren, notarissen en andere gespecialiseerde dienstverleners aan. Ons netwerk loopt vanuit Limburg, naar de Kempen en de rest van de provincie Antwerpen, neemt de bocht aan de Belgische kust en over Vlaams Brabant keren we terug naar ons kantoor te Genk.

Onze toezichthoudende positie tijdens zo’n proces is dan net extra waardevol voor onze cliënt. Bij wijze van voorbeeld : een notaris zal het fijne niet kennen van beleggingen maar uw bankier weet lang niet alles over aanvullende pensioenregelingen of risicoafdekkingen. Om nog maar te zwijgen over de onafhankelijkheid van uw bankier.

Contactname met DLS is een ernstig risico op het bekomen van antwoorden op vragen als :

  • Wanneer kan ik een tweede verblijf ambiëren ?
  • Kan ik beginnen afbouwen met werken, als ik dat zou willen ?
  • Bewandel ik, vanuit pensioenplanning bekeken, de best mogelijke route ?
  • Hoeveel bedraagt mijn successiefactuur ? Moet ik op dit vlak iets ondernemen of niet ?
  • Hoe behoud ik mijn levensstijl als ik stop met werken ? Zal ik genoeg hebben …. ?
  • Kan ik mijn kinderen of kleinkinderen financieel ondersteunen als ze mij daarom zouden vragen?