Heeft u vragen?

Diensten

Drees Life Services is een onafhankelijk financieel adviseur. We moeten geen verantwoording afleggen aan eender welke financiële instelling of verzekeraar. Enkel aan onze cliënten leggen we verantwoording af.   Mede daardoor bieden we onze diensten aan vanuit een volledige onafhankelijk perspectief. Onze drijfveren, onze visie en bekommernissen willen we via in dit korte filmpje laten aanvoelen …

Met een beperkt aantal mensen in ons team hoef je geen onnodige overheadkosten te vrezen. Onze mensen kennen onze cliënten écht. Tijdens infoavonden of tijdens ontbijtsessies heeft menige cliënt als eens kunnen kennismaken met elk van ons.

Waarin ons kantoor zich doorheen de laatste 20 jaar gespecialiseerd heeft :

Makelaar in spaar- en pensioenoplossingen met bijhorende risicoafdekking

AFP, Advisor Financial Planning

RLP®, Registered Life Planner

Bij Drees Life Services zijn we overtuigd van onze filosofie, van onze bijdragekracht en bijdrageverplichting aan een mooiere wereld.

Makelaar in spaar- en pensioenoplossingen met bijhorende risicoafdekking

Als onafhankelijk makelaar staan we in voor jouw belangen. We zijn door het FSMA erkend onder het nummer 60.819A. We werken met een tiental verzekeraars om aan alle vragen en behoeften van onze cliënten een optimaal antwoord te geven. Veelal zijn dit marktleiders in hun domein, soms echte niche-spelers net omwille van hun expertise.

In onze keuze tussen verzekeringmaatschappijen hechten we veel belang aan continuïteit en veiligheid. We hebben bovendien meer dan 20 jaar geleden de keuze gemaakt om ons te specialiseren in het voorzien van pensioenoplossingen. Zet daarnaast complete risicoafdekkingen tijdens de verschillende fases in jouw levenscyclus.

Geld sparen – Het opzetten van korter tot middellange spaarprojecten, die moeten dienen als antwoord op iets dat over acht tot tien jaar moet worden verwezenlijkt, is onze tweede natuur.

De nieuwe MIFID-regelgeving die van kracht werd op de Belgische verzekeringsmarkt wordt door ons omarmd. Ze legt dan wel een extra druk op de administratieve zijde van het makelaarschap, maar ze verplicht ook elke tussenpersoon tot een verdieping van de relatie met zijn cliënten.  Door onze accreditering als AFP en RLP® (zie verder) doen wij al verschillende jaren aan die verdieping en is dat ook een bron van voldoening en energie in het behartigen van de belangen van onze cliënten.

Wij zullen jouw vraag, naar een verzekeringsoplossing inzake pensioenopbouw of voor een project-geld sparen, altijd kaderen in jouw persoonlijk financieel plan. Hiervoor is een correcte inventarisatie een noodzakelijke eerste stap. We vertellen je hierover graag meer tijdens een vrijblijvend kennismakend gesprek.

AFP, Advisor Financial Planning

In het najaar van 2007 werd de Certificering als ‘Advisor Financial Planning’ behaald. Concreet wil dit zeggen dat we uitermate technisch onderlegd zijn inzake Personenbelasting, Vennootschapsbelasting, Erfrecht, Successierecht en Huwelijksvermogensrecht. We beloven je altijd in begrijpbare taal te spreken maar vooral met de hierboven opgenoemde kennis op al jouw vragen te antwoorden.

Net hierdoor maken we in onze dagelijkse invulling van het beroep van makelaar een belangrijk verschil.  Ga niet langer akkoord met de verkoop van een financieel product in een context waarbij de tussenpersoon niet voldoende onderlegd is of jouw totaal plaatje niet ziet.

Screen Shot 2015-01-08 at 13.18.01

Als jouw toekomst écht serieus moet worden genomen, dan is het tijd om een AFP, liefst nog ééntje met een RLP® designatie voor jou aan het werk te zetten. Zie hiervoor verder op deze website.

RLP®, Registered Life Planner

De enige reden waarom we sinds 2008 de Certificering als Registered Life Planner nastreefden was de drang naar volwaardige en diepgaande relaties met onze cliënten.

Via een AFP ben je zeker van een technisch onderlegde gesprekspartner. Bij Drees Life Services wilden we echter de link met jouw ideale levenspad leggen.(zie ook elders op de website) Hiervoor namen we het K.I. uit Boston (VS) onder de arm. Het Kinder Institute of Life Planning,(K.I.) met zijn charismatische oprichter, George Kinder, bracht in de VS een beweging op gang die de financieel adviseur uitdaagt om echt rekening te houden met het gewenste levenspad van zijn cliënt.

Deze missie met een hart voor cliënten, sprak ons mateloos aan en deed ons investeren in een opleiding die over meer dan 18 maanden liep.

Screen Shot 2015-01-08 at 13.20.07Screen Shot 2015-01-08 at 13.21.02

Van zodra je met ons het Financial Life Planning pad bewandelt worden al jouw financiële middelen gericht op jouw persoonlijke doelstellingen en op het bereiken van jouw ideale levenspad.

Jouw financiële doelstellingen linken aan jouw levensdoelstellingen.

Het hele traject, dat je zal verrassen en boeien door zijn mensgerichtheid, behelst verschillende meetings. We starten vanuit een inventariserend en kennismakend gesprek. Sta klaar voor een aantal vragen die je nog nooit eerder zullen gesteld zijn. Ze dienen om zowel jezelf als de RLP® toe te laten dieptezicht te krijgen in jouw ideeën over financiën, geld en alle waarden die jij hoog in je vaandel draagt. We faciliteren het formuleren van jouw échte verlangens en wensen, op alle domeinen.

Er zullen hordes genomen moeten worden, tussendoelen gesteld worden en concrete acties ondernomen worden. Je zal dat met plezier doen, simpelweg omdat je vanaf dag 1 aan jouw eigen traject werkt, dàt traject dat jou gelukkig maakt. Daarom zijn we deze coachvaardigheden gaan aanleren bij K.I. Er ontstaat een stukje changemanagement, waar we heel omzichtig mee omgaan, simpelweg omdat quasi alle mensen dat als een behoorlijke uitdaging ervaren

Expertises bijeengebracht