Heeft u vragen?

Beleggen in een winnaar van een Fund Award?

door Pascal Paepen op 14 april 2014

De winnaars van de Fund Awards kunnen stuk voor stuk een goed rapport voorleggen. Hoe maakt u nu een selectie tussen deze winnaars? Pascal Paepen geeft een aantal tips waar u rekening mee kunt houden om de fondsen met elkaar te vergelijken en de keuze te maken die bij u past.

1. Actieve beheerder of passief fonds?

De laatste jaren hebben de zogenaamde ‘passief fondsen’ een opgang gemaakt. Dergelijke fondsen, ook wel eens indexfondsen of ‘trackers’ genoemd, beleggen iedere dollar of euro die ze ontvangen in een beursindex. Bijgevolg benadert hun rendement de opbrengst van die index. Het motto van een passief fonds luidt: ‘het is moeilijk de index te kloppen, dus proberen we dat niet’. Er zijn gelukkig toch nog heel wat fondsbeheerders die aantonen dat ze wel degelijk meerwaarde te bieden hebben en in staat zijn een index te verslaan. Dat hoeft nog niet eens zo moeilijk te zijn. Een index bevat immers meestal enkel de aandelen van bedrijven met een relatief grote beurskapitalisatie, terwijl het net de aandelen van relatief kleine ondernemingen zijn die op termijn het best presteren.

2. Grootte van het fonds: niet te klein

U stopt uw centen best niet in een te klein beleggingsfonds. Zo’n fonds levert immers niet altijd voldoende beheersvergoeding op om er een team van professionele en gedreven fondsbeheerders mee te betalen. Betreft het een gespecialiseerd fonds van een groot fondsenhuis dat gerund wordt door een aantal ervaren fondsbeheerders, dan kunt u de aankoop alsnog overwegen. Vaak betreft het dan een fonds dat opereert in een nichemarkt of een fonds dat nog niet zo lang geleden van start ging. Maar als het daarentegen om een fonds gaat dat jaar na jaar minder geld beheert, mijdt u dat best. Zo’n fonds zal immers zelden prioriteit zijn voor een fondsenhuis dat zijn beste fondsbeheerders liever inzet op fondsen met potentieel die steeds meer geld aantrekken van beleggers.

3. Een podiumplaats is een extra troef, maar ‘outperformance’ op lange termijn is nog beter

Fondsen en fondsbeheerders die keer op keer in de top 5 of de top 10 staan, zijn te verkiezen boven hun collega’s die nu eens op nummer 1 staan, maar dan weer in de staart van het klassement te vinden zijn. Kijk en vergelijk vooral rendementen op 3 jaar en 5 jaar in plaats van te focussen op de hoogste winst op 1 jaar. Eén keer goed scoren kan meer met geluk te maken hebben dan met kunde, maar jaar na jaar in de top 5 belanden kan haast geen toeval zijn.

4. Vergelijk niet alleen opbrengsten, maar ook risico’s

Het is moeilijk kiezen als twee of meer gelijkaardige fondsen rendementen boeken die quasi gelijk zijn. Koop dan steeds het fonds dat het laagste risico nam. De zogenaamde ‘Sharpe-ratio’, genoemd naar zijn ontwerper en Nobelprijswinnaar William Sharpe, is een goede maatstaf om het risico te meten dat een fondsbeheerder nam. Des te hoger de Sharpe-ratio van een fonds, des te lager het risico. Op vergelijkingssites als Morningstar.be kunt u vrij eenvoudig de Sharpe-ratio’s van een fonds raadplegen.

5. Kies voor fondsen die niet veel cash aanhouden

Ook al opteren we voor fondsen met een lagere risicograad, toch mijden we fondsen die relatief veel cash aanhouden in de portefeuille. De fondsbeheerder mag dan al beweren dat hij de liquiditeiten zal gebruiken zodra zich een beleggingsopportuniteit aandient, het simpele feit dat er veel cash in het fonds is, toont aan dat die beleggingsopportuniteiten op zich laten wachten. Waarom dan beleggen in het fonds? Het is niet verstandig de fondsbeheerder een beheersvergoeding te betalen op het geld dat u hem toevertrouwd hebt, maar dat hij uiteindelijk niet belegt. U had die cash immers beter op uw spaarrekening kunnen laten staan.

6. Kies voor fondsen die vlot verhandelbaar zijn

Stel dat u een fonds om gelijk welke reden weer van de hand wilt doen, dan is het belangrijk dat dat snel en eenvoudig en liefst kosteloos kan. Sommige fondsen hebben een lange periode van vooropzeg. U kunt dan maar op bepaalde tijdstippen uitstappen en moet soms al maanden op voorhand te kennen geven dat u wilt verkopen. Dergelijke fondsen zijn te mijden.

7. Liever wat meer informatie dan een verrassing in positieve of negatieve zin

Sommige fondsbeheerders communiceren niet of nauwelijks met de beleggers die in hun fonds stapten. Dat is jammer. Een belegger heeft immers recht op informatie over zijn fonds en de visie van de fondsbeheerder. Bij gelijkaardige opbrengsten in het verleden zijn fondsen die goed communiceren over hun beleggingsactiviteiten, rendementen en fondsbeheerders te verkiezen boven fondsenhuizen die zelden of nooit van zich laten horen.

 

De verstrekte informatie op onze blog is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst, maar een mening over financiële kwesties.