Heeft u vragen?

‘Actief’ vermogensbeheer

Vermogensbeheer is de algemene term voor het managen of mixen van een groep vermogensbestanddelen, zoals obligaties, aandelen of cash.  Een vermogensbeheer past aldus een werkwijze toe vanuit een overtuiging dat hij de markten kan beoordelen en kan inschatten wat hij moet aankopen en eventueel verkopen voor zijn cliënt of voor zijn fonds.  Men noemt het al snel actief vermogensbeheer als de beheerder tracht grotere rendementen te bekomen dan wat gemiddeld in de markt mogelijk is. Ook zal hij een voorspellingsfactor laten spelen waardoor hij op specifieke tijdstippen zal instappen of uitstappen in functie van eventuele turbulenties in de verschillende markten die hij observeert.

Werkwijze 1 :

Drees Life Services legt je graag uit welke verschillende strategieën er zoal zijn. Dat gaat van conservatief behoudend tot een agressief speculatieve strategie. Afhankelijk van jouw risicobereidheid bepalen wij hoe jouw portefeuille wordt ingevuld. Weet dat het wereldwijde universum van beleggingsfondsen meer dan 40.000 fondsen bevat. Daar is geen doorkomen aan voor een niet ingewijde die niet beschikt over enkele tools om fondsen te sorteren en uit te selecteren. Drees Life Services werkt we met fondsen van bekende wereldwijd opererende spelers en we streven naar uitstekende resultaten. Deze werkwijze biedt zich al aan voor beleggingen vanaf 30.000€

Werkwijze 2 :

Drees Life Services maakt tesamen met jou een ‘totaal plan’ op. Tesamen met een risicoprofiel en duidelijke persoonlijke doelstellingen van jouw zijde benaderen we dan een aantal vermogensbeheerders. (VM) We laten als het ware twee of drie externe vermogensbeheerders om jouw gunsten dingen. Zij maken aan ons over hoe ze jouw beleggingspositie zouden vorm geven en beheren als zij het mandaat daartoe krijgen. We betrekken hier met andere woorden een extra partij in het beheer, een onafhankelijke VM die op basis van o.a. risicoprofiel zal trachten zo goed mogelijke resultaten te behalen. Hier is het aldus aan de VM die bepaald wanneer er verkopen gebeuren, hoe er op marktomstandigheden gereageerd wordt enz. Voordelig aan deze samenstelling is dat we vlotjes van VM zouden kunnen wijzigen; louter door de verzekeringsmaatschappij op de hoogte te brengen dat we een nadere VM het beheer toekennen. Geen nieuwe kosten, taksen noch een massa aan administratieve documenten.

Drees Life Services heeft ervaring met verschillende VM en we weten zelfs vaak vooruit welk soort belegger voor welke VM zal kiezen. Elke VM heeft zijn passie en d’er zijn er die nu eenmaal voorzichtiger zijn vanuit hun ‘genen’ dan de andere die meer dynamiek in de portefeuilleaanpak legt, als van nature . Op deze website zullen eerder beperkt zijn in onze verdere uitleg, al was het maar omdat bij dit soort polissen danig veel maatwerk komt kijken. Contacteer ons aldus via het contactformulier .